Practica unitară

16/11/2020 | Practica unitară

   O simplă analiză a procedurilor de achiziții publice, în special a celor de lucrări, scoate în evidență faptul că numărul de operatori economici care au decis să depună o ofertă scade cu cât complexitatea lucrărilor, inclusiv valoarea estimată a acestora este mai mare. Desigur că costurile întocmirii și depunerii...

15/10/2020 | Practica unitară

   În sensul Legii nr. 131/2015, oferta este actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziții publice. Totodată, conform art. 67 alin. (1) din legea menționată, oferta este valabilă în termenul specificat în documentația de atribuire,...

02/09/2020 | Practica unitară

   Deși Agenția a comunicat posesorului Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” (MTender) despre un șir de nefuncționalități ale Sistemului menționat,  una dintre acestea rămâne a fi imposibilitatea de a suspenda procedura de achizție publică în cazul depunerii unei contestații.

   În acest sens, Legea nr. 131/2015 prevede...

16/07/2019 | Practica unitară

   Făcând o analiză a celor mai frecvente aspecte invocate de operatorii economici în contestaţiile formulate la rezultatele aplicării procedurii de achiziție, s-a observat că multe din acestea vizează decizia grupului de lucru de a accepta oferte privind servicii de pază care sunt elaborate fără luarea în considerare a legislației...

16/07/2019 | Practica unitară

   Semnătura electronică reprezintă un instrument indispensabil de mijloacele electronice de comunicare, iar în contextul reformării întregului sistem de achiziții publice prin automatizarea acestora, semnătura electronică a devenit obiect constant al contestațiilor înaintate de către operatorii economici contestatari și examinate în cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

   În vederea identificării...

16/07/2019 | Practica unitară

   Făcând o analiză a celor mai frecvente aspecte invocate de operatorii economici în contestaţiile formulate la rezultatele aplicării procedurii de achiziție, s-a observat că multe din acestea vizează decizia grupului de lucru de a respinge oferta pe motivul că cuantumul salariului muncitorilor-constructori, utilizat la întocmirea devizului-ofertă nu corespunde cuantumului...

.