A A A

În atenția autorităților contractante la realizarea procedurilor de achiziții publice

Published on: Tue, 10/12/2021 - 15:36

   În contextul declarării stării de urgență în sănătate publică și pentru neadmiterea tergiversării desfășurării procedurilor de achiziții publice în contextul finalizării anului bugetar, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor comunică faptul că urmare a soluționării mai multor contestații a creat o practică unitară pe anumite aspecte procedurale, iar autoritățile contractante urmează să țină cont de aceasta pentru a putea finaliza cu succes procedurile de achiziție publică inițiate.

   Astfel, nesemnarea ofertei și a actelor aferente/conexe acesteia cu semnătură electronică avansată calificată este un fapt echivalent cu nedepunerea ofertei, iar orice ofertă depusă prin mijloace electronice de comunicare care nu are aplicată o semnătură electronică conform actelor normative urmează a fi respinsă fără a fi puse în discuție eventuale explicații sau clarificări.

   Indiferent de obiectul achiziției, ofertarea unor cantități mai mari decât cele solicitate de către autoritatea contractantă nu poate constitui un motiv plauzibil pentru respingerea unei astfel de oferte. Cu toate acestea, cantitățile urmează a fi ajustate conform necesităților autorității contractante.

   Cu excepția cazului când ofertantul a fost descalificat la etapa de precalificare pentru depunerea unui formular DUAE defectuos, autoritatea contractantă este obligată să-i solicite documente justificative în vederea demonstrării eligibilității și capacității tehnice și financiare dacă acesta s-a clasat pe primul loc.

   Garanția pentru ofertă care nu acoperă integral termenul de valabilitate al ofertei, se respinge de către grupul de lucru, respectiv nu poate fi apreciată ca o abatere neînsemnată, în măsura în care această eroare nu poate fi înlăturată fără a afecta esența ofertei.

Share: