A A A

Contacte

Numele, prenumele

Funcția/

Subdiviziunea

Telefon de serviciu

 

Direcția juridică

Culeanu Diana

Șef direcție

022 820 668

 Chiselița Alina

   Consultant principal

022 820 648

Gortolomei Lorina

Consultant principal022 820 649

Munteanu Nelu

 Consultant principal022 820 663

Sîngerean Igor

Consultant superior

022 820 661

Stoian Elena

Consultant principal

022 820 647

 

 

 

Direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare

Plămădeală Lucia

Șef direcție

022 820 652

Goncear Veronica

Șef adjunct direcție

022 820 667

Butler Alina

Consultant principal

022 820 655

Pasecinic Svetlana

Consultant superior

022 820 664

Grosu Mariana

Consultant superior

022 820 669

Dașchevici Cristina

Consultant superior

022 820 646

Direcția administrativ – financiară

Cojocaru Victoria

Șef direcție

022 820 660

    Serviciul resurse umane

Sobețchi -Cebotari Ruxanda

Consultant principal

022 820 653

  Serviciul relații publice

Cecan Victoria

Consultant principal

022 820 659

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Share: