A A A
Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-542-21 05/08/2021 Zepto SRL P Balti Balti Documentația de atribuire [] COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1625481539408 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP (repetat) „Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal, str.Konev din mun.Bălţi (Etapa I de la str.Alexandru cel Bun pînă la str.Lesecico)” În vigoare Descarcă Raportat 02/617/21;
03D-541-21 05/08/2021 POPOZOGLO RA II/POPOZOGLO RA II DETS Botanica Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1619620144307 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Inventar moale conform necesităților IET subordonate DETS Botanica anul 2021 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/622/21;
03D-540-21 05/08/2021 Triumf-Motiv SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1624516715776 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților beneficiarilor pentru anii 2021-2022 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/691/21;
03D-539-21 03/08/2021 Volta SRL LUMTEH iMREI Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1619686889572 Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes,Contestația neîntemeiată LP Corpuri de iluminat LED cu destinație specială În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/608/21;
03D-538-21 30/07/2021 GEOTER-COM SRL Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1622790294749 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Cască de protecție pentru pompieri În vigoare Descarcă Raportat 02/614/21;
03D-537-21 30/07/2021 SIMCON-LUX IP LT AcademiaCopiilor Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1626347450936 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Lucrări de reparație a acoperișului la IPLT,,Academia Copiilor” din mun.Chișinău str.Albișoara nr.16/3 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/682/21;
03D-536-21 30/07/2021 ProfmontajCons SRL IMSP Institutul de Medicina Urgenta Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1623137174680 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Lucrări de reparație a acoperișului IMSP IMU În vigoare Descarcă Raportat 02/599/21;
03D-535-21 30/07/2021 Constructiv Grup SRL Aparatul Presedintelui raionului Straseni Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1623148154311 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere COP Lucrări de construcție la ,,Continuarea proiectului de renovare a Centrului Sănătate Strășeni, prin creșterea calității și accesibilității serviciilor Medico-Sociale” În vigoare Descarcă Raportat 02/602/21;
03D-534-21 30/07/2021 Standard Impex SRL Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1622644846382 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Complexe de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/668/21;
03D-533-21 29/07/2021 Distribuitor Prim SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1622196991681 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP AMT Centru, pentru anul 2021 În vigoare Descarcă Raportat 02/596/21;
03D-532-21 29/07/2021 HABSEV GRUP IM REI ,,LUMTEH,, Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1619686889572 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Corpuri de iluminat LED cu destinație specială În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/588/21;
03D-531-21 29/07/2021 EXIMOTOR SA Directia Invatamint Hincesti Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1620652824818 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Procurarea a 2 unități de autobuze școlare În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/592/21;
03D-530-21 29/07/2021 ATTRIBUTUM SRL AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRIIi Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1623665724131 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Medalia comemorativă „Aniversarea a XXX-a a Armatei Naţionale”, conform necesităţilor Ministerului Apărării În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/591/21;
03D-529-21 29/07/2021 Intermed SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1625658529469 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Achiziționarea endprotezelor necesare IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anii 2021-2022 În vigoare Descarcă Raportat 02/635/21;
03D-528-21 29/07/2021 Intermed SRL, Romedcom SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1624516715776 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților beneficiarilor pentru anii 2021-2022 În vigoare Descarcă Raportat 02/594/21; 02/606/21
03D-527-21 29/07/2021 Aproservice X SRL DETS Botanica Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1620124088123 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Utilaj și tehnica de calcul conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2021 În vigoare Descarcă Raportat 02/589/21;
03D-526-21 28/07/2021 DELTA FORTA SRL IMSP Institutul Medicina Urgenta Rezultatele procedurii [] COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1622542653047 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv COP Servicii pază p/u Departamentul Clinic de Medicină Urgentă – 2021 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/645/21;
03D-525-21 28/07/2021 IPS CORSAG SRL/IPS CORSAG SRL Administratia de Stat a Drumurilor Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1618907388216 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raionul Fălești și mun. Bălți În vigoare Descarcă Raportat 02/437/21; 02/623/21;
03D-524-21 28/07/2021 Fabianca DETS Botanica Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1619177883775 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Lucrări de reparație la grădinița de copii nr. 141 din DETS Botanica În vigoare Descarcă Raportat 02/584/21;
03D-523-21 28/07/2021 Zepto SRL Primaria Tarigrad Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1618228391274 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Realizarea sistemului de iluminat public stradal din s. Tarigrad, etapa 3 În vigoare Descarcă Raportat 02/583/21;
03D-522-21 27/07/2021 VITAFOR Direcția Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1621581646618 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada semestrului II al anului 2021, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/582/21;
03D-521-21 27/07/2021 POPOZOGLO RA II Administrația Națională a Penitenciarelor Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1616415391278 Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes LP Lenjerie de pat În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/585/21;
03D-520-21 27/07/2021 SC ACCENT TEHNO SA Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu Rezultatele procedurii COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1617019345574 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Tehnica de calcul În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/604/21
03D-519-21 26/07/2021 V&P Benefit SRL P Chipesca Soldanesti Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1617341997311 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Construcția rețelelor de apeduct și canalizare din s.Chipeșca , r.Șoldănești În vigoare Descarcă Raportat 02/575/21;
03D-518-21 23/07/2021 DELTA FORTA SECURITATE SRL P Carpineni Hincesti Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1620129676205 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Produse de minerit, metale de baza si produse conexe pentru reparația drumurilor locale din com. Cărpineni r-ul Hîncești În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/577/21;
03D-517-21 23/07/2021 Carnprodlux SRL Direcţia Generală Educaţie, Tineret si Sport Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1621241568357 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului iulie-decembrie2021. În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/593/21;
03D-516-21 22/07/2021 Rodital Lux DETS Botanica Rezultatele procedurii COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1619601558020 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Detergenți conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica pentru anul 2021 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/568/21;
03D-515-21 22/07/2021 Polimergaz Constructii SRL P Bacioi Chisinau Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1624360170286 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP „Lucrări de construcție a sistemului de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare din s. Băcioi, s. Străisteni, s. Brăila, com. Băcioi, mun. Chișinău. Etapa I – rețele de alimentare cu apă în s. Brăila” În vigoare Descarcă Raportat 02/566/21;
03D-514-21 22/07/2021 IM CIA TRANSELIT SA EXDRUPO Î.M. Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1620895338826 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă a autovehiculelor pentru anul 2021-2022 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/571/21;
03D-513-21 22/07/2021 IPS CORSAG SRL Administratia de Stat a Drumurilor Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1618906946228 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Sîngerei, Telenești În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/624/21;

Pages