A A A
Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-662-21 17/09/2021 ETALONLAB SRL Agenția Națională pentru Sănătate Publică Documentația de atribuire DA COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1630483200676 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv COP Servicii de verificare metrologică și etalonare a utilajului medical În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/795/21;
03D-661-21 16/09/2021 Healt Medical Solutions SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1619684758545 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 4) În vigoare Descarcă Raportat 02/768/21;
03D-660-21 16/09/2021 Zepto SRL P Ratus Telenesti Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1629376572581 Contestație admisă,Procedura anulată COP Lucrări de iluminare stradală în s.Mîndra și s.Ratuș ,r-on Telenești În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/770/21;
03D-659-21 16/09/2021 HIPERTEH/HIPERTEH P Durlesti Chisinau Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1623409152934 Contestație respinsă-02/738/21 ,Contestație admisă-02/778/21 ,Măsuri de remediere LP Achiziționarea lucrări de construcție a unei anexe cu regimul de înălțime P+2E la instituția publică LT,,Hyperion” din or.Durleșt În vigoare Descarcă Raportat 02/738/21; 02/778/21;
03D-658-21 16/09/2021 VERILARPROIECT SA IMSP SCM 1 Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1626162711036 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrarilor de reparatii a sectiei Bloc Opirator Ginecologic bl.K etaj 5 În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/785/21;
03D-657-21 16/09/2021 Caves Grup SRL P Mihuleni Soldanesti Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1626268886815 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Construcția acoperișului șarpant la Centrul Comunitar Mihuleni, raionul Șoldănești În vigoare Descarcă Raportat 02/758/21;
03D-656-21 16/09/2021 VMS Companie SRL Liceul Teoretic Ion Pelivan Razeni Ialoveni Rezultatele procedurii RP COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1624354932981 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea mobilierului și echipamentului de laborator pentru dotarea Liceului Teoretic ”Ion Pelivan” În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/763/21;
03D-655-21 16/09/2021 Igostaff Construct SRL Liceul Teoretic Nicolae Donici Dubasarii Vechi Criuleni Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1623942755726 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Construcţia Anexei pentru 12 săli de clasă (P+E) şi sala sportivă la Liceul Teoretic „Nicolae Donici” Dubăsarii Vechi”, r. Criuleni. În vigoare Descarcă Raportat 02/772/21;
03D-654-21 15/09/2021 POPOZOGLO RA II DETS Botanica Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1626185187174 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere COP Inventar moale (redeschiderea grupelor) conform necesităților IET subordonate DETS Botanica anul 2021 În vigoare Descarcă Raportat 02/751/21;
03D-653-21 15/09/2021 Liftmontaj SRL IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile Rezultatele procedurii RP 8 - Altele COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1626266650663 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrări de recostrucție a ascensoarelor (pasageri, marfă) din clădirea Blocului lit.”A” al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/754/21;
03D-652-21 14/09/2021 Intermed SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1628169771713 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Achiziționarea dispozitivelor medicale pentru înregistrarea și interpretarea automată a traseelor ECG, conform necesităților Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, pentru anul 2021 prin procedura de achiziție În vigoare Descarcă Raportat 02/745/21;
03D-651-21 14/09/2021 Triumf-Motiv SRL Serviciul de Informatii si Securitate Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1628774977228 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Distincții departamentale În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/760/21;
03D-650-21 14/09/2021 Fedion - Com SRL P Cajba Glodeni Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1626173422155 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Construcția sondei arteziene și a rețelelor de alimentare cu apă din s. Cajba, r-nul Glodeni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/753/21;
03D-649-21 14/09/2021 VMS Companie SRL Liceul Teoretic M Eminescu Anenii Noi Documentația de atribuire DA 8 - Altele COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1628594519634 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Banci si scaune pentru elevi (clasele primare si gimnaziale). În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/756/21;
03D-648-21 13/09/2021 MEDEFERENT GRUP SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1628082997628 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Combatere a Hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2022 În vigoare Descarcă Raportat 02/739/21;
03D-647-21 13/09/2021 KVM CONS SRL Administrația Națională a Penitenciarelor Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1619766158469 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.10, satul Goian În vigoare Descarcă Raportat 02/755/21;
03D-646-21 10/09/2021 Drumuri Balti SA Administratia de Stat a Drumurilor Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1625643911532 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Fălești, Sîngerei În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/736/21;
03D-645-21 10/09/2021 PROFACT CONSTRUCT SRL P Ulmu Ialoveni Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1626691167196 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Lucrări de constructie - retele de apeduct pentru aprovizionare cu apa potabila a s. Ulmu, forarea a doua sonde arteziene pentru aprovizionare cu apa potabila a s. Ulmu În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/782/21;
03D-644-21 10/09/2021 KVM CONS SRL Primaria comunei Bacioi Rezultatele procedurii rp3 COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1624365890438 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren nr.cad.5511211308, S+P+2E În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/767/21;
03D-643-21 10/09/2021 Compania de Asigurari "ASTERRA GRUP" SA I.M. Regia Autosalubritate Rezultatele procedurii RP COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1628839331004 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Servicii de asigurare În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/779/21;
03D-642-21 09/09/2021 Magistrala Nord SRL Administratia de Stat a Drumurilor Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1625643067589 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/732/21;
03D-641-21 09/09/2021 Groupe One SRL Administratia de Stat a Drumurilor Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1625636652787 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari În vigoare Descarcă Raportat 02/735/21;
03D-640-21 09/09/2021 KVM CONS SRL Pretura Centru Rezultatele procedurii COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1625915944996 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Amenajarea și reabilitarea trotuarelor din Chișinău str.Bernardazzi În vigoare Descarcă Raportat 02/740/21;
03D-639-21 09/09/2021 Olbi Com SRL/VSN-Cons SRL/Profmarket Prim SRL Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1624019676816 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Lucrăril de reparație a încăperilor, blocului M, etajul 3 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/743/21; 02/748/21; 02/749/21;
03D-638-21 08/09/2021 IM DIDACT VEGA SRL Liceul Teoretic M Eminescu Anenii Noi Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1626439094053 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Echipament informatic şi accesorii de birou –Sistem interactive integrat. În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/729/21;
03D-637-21 08/09/2021 Drumuri Straseni SA P Agronomovca Ungheni Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1624543022894 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum public local din satele Agronomovca si Zazulenii Noi (varianta albă) În vigoare Descarcă Raportat 02/728/21;
03D-636-21 08/09/2021 MEDTEHFARM SRL Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1628061928008 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Utilaj stomatologic În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/727/21;
03D-635-21 08/09/2021 Ecochim-Grup SRL IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1626763362567 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Dezinfectanți În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/722/21;
03D-634-21 08/09/2021 Triumf-Motiv SRL Administrația Națională a Penitenciarelor Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1625655943398 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Distincții În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/717/21;
03D-633-21 07/09/2021 IZODROMGAZ SRL/TERMOSISTEM SRL/STRUCTURAL CONSTRUCT P Calugar Falesti Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1619765119605 Contestație respinsă-02/723/21 ,Contestație respinsă-02/725/21 ,Contestație parțial admisă-02/709/21 ,Măsuri de remediere LP Alimentarea cu apa a sat. Calugar, r-nul Falesti În vigoare Descarcă Raportat 02/533/21; 02/545/21; 02/654/21; 02/657/21; 02/709/21; 02/723/21; 02/725/21;

Pages