A A A
Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-632-21 07/09/2021 Drumuri Straseni SA CR Ungheni Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1625576791240 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Lucrări de reparație a drumurilor În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/706/21;
03D-631-21 07/09/2021 VMS Companie SRL LT Alexandru cel Bun Rezina Documentația de atribuire DA 8 - Altele COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1627653475876 Contestație admisă,Procedura anulată COP Procurarea mobilierului școlar În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/719/21;
03D-630-21 07/09/2021 VMS Companie SRL Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI Documentația de atribuire DA 8 - Altele COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1626693878051 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Mobilier pentru Sectoarele Poliției de Frontieră În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/721/21;
03D-629-21 07/09/2021 Drumuri Briceni SA Administratia de Stat a Drumurilor Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1625643493214 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/712/21;
03D-628-21 07/09/2021 VMS Companie SRL, Magda SRL Liceul A Russo Cojusna Straseni Documentația de atribuire DA 8 - Altele COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1626679828698 Contestație admisă,Procedura anulată LP Mobilier În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/718/21;02/734/21
03D-627-21 07/09/2021 RAPID LINK Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile,RP 6 - Neinformarea ofertantului despre rezultatele evaluării ofertelor. În comunicarea privind rezultatul procedurii, autoritatea contract COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1623347527259 Contestație respinsă,Imposibilitatea remedierii actului atacat LP Sistem de semnalizare și avertizare de incendiu adresabil pentru blocurile A, B, C și serviciile de instalare a acestuia În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/747/21;
03D-626-21 07/09/2021 VMS Companie SRL DETS Botanica Documentația de atribuire DA 8 - Altele COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1626689899364 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Mobilier (redeschiderea grupelor) conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2021 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/720/21;
03D-625-21 06/09/2021 DITA ESTFARM SRL Agenția Națională pentru Sănătate Publică Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1624264414080 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Reagenți chimici În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/679/21;
03D-624-21 06/09/2021 MEDEFERENT GRUP SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1628140284287 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Insuficiență hipofizară/Nanism hipofizar pentru anul 2022 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/711/21;
03D-623-21 06/09/2021 RODITAL- LUX/Ecochim-Grup SRL/DEZMED-CV SRL/M-INTER-FARMA SA DETS Riscani Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1622205792815 Contestație admisă-02/703/21,Contestație parțial admisă-02/702/21 ,Contestație respinsă-02/714/21 și nr. 02/710/21 ,Măsuri de remediere LP Produse de igienă şi dezinfectare pentru necesitatea instituţiilor subordonate pentru anul 2021 În vigoare Descarcă Raportat 02/702/21; 02/703/21; 02/710/21; 02/714/21;
03D-622-21 06/09/2021 Climacomfort SRL Directia Generala Educatie a Consiliului Raional Orhei Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1627978410840 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv COP Lucrări de termoficare și modernizare a sistemului de încălzire la Gimnaziul Bulăiești din s.Bulăiești, r-l Orhei În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/777/21;
03D-621-21 03/09/2021 II PADURET ALEXANDRU P Cirnateni Causeni Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1625811559455 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Construcția terenului de minifotbal cu acoperire artificială situat în raionul Căușeni sat Cîrnățeni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/705/21;
03D-620-21 03/09/2021 Medexcom-Teh SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1627381588113 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Bălți În vigoare Descarcă Raportat 02/701/21
03D-619-21 03/09/2021 VERILARPROIECT SRL P Durlesti Chisinau Rezultatele procedurii RP 6 - Neinformarea ofertantului despre rezultatele evaluării ofertelor. În comunicarea privind rezultatul procedurii, autoritatea contractantă nu a precizat motivele de respingere a ofertei COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1623409152934 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect LP achiziționarea lucrări de construcție a unei anexe cu regimul de înălțime P+2E la instituția publică LT,,Hyperion” din or.Durlești În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/744/21;
03D-618-21 03/09/2021 EAST Europe Consulting Associates SRL Direcția generală economie, comerț și turism a CMC Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1628684834184 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Servicii de elaborare a unui Logo și Brandbook reprezentativ al municipiului Chișinău. În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/776/21;
03D-617-21 02/09/2021 CANT-POVAR II Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM Rezultatele procedurii RP COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1627050047025 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Cimișlia În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/766/21;
03D-616-21 02/09/2021 PASC-CON SA/ CR Causeni Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1625829056894 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului (L 573.2) L573 R30 str. Ștefan cel Mare, or. Căușeni. Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L 574 R26, drum de acces spre or. Căușeni, str. A. Mateevici, or. Căușeni În vigoare Descarcă Raportat 02/696/2
03D-615-21 02/09/2021 Distribuitor Prim SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1627381588113 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Bălți În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/774/21;
03D-614-21 02/09/2021 X-Service SRL Serviciul Tehnologii Informationale al MAI Documentația de atribuire DA 8 - Altele COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1627649539668 Contestație admisă,Procedura anulată LP Achiziționarea echipamentului multifuncțional specializat, destinat imprimării, foldării și introducerii automate în plic a documentelor Achiziționarea echipamentului multifuncțional specializat, de În vigoare Descarcă Raportat 02/698/21;
03D-613-21 01/09/2021 TRIOMAC Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Rezultatele procedurii RP COMPLET2 OCDS-B3WDP1-MD-1623237956102 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Echipament şi accesorii pentru computer În vigoare Descarcă Raportat 02/694/21;
03D-612-21 01/09/2021 Tridimensional Tec SRL Liceul Teoretic Ion Pelivan Razeni Ialoveni Rezultatele procedurii RP COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1624542013875 Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes LP Tehnică de calcul și echipament informatic pentru dotarea Liceului Teoretic ”Ion Pelivan”, s. Răzeni, r-nul Ialoveni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/692/21;
03D-611-21 26/08/2021 Marialexprim SRL P Causeni Causeni Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1621844644651 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere COP Produse alimentare pentru institutiile prescolare În vigoare Descarcă Raportat 02/687/21;
03D-610-21 26/08/2021 II PADURET ALEXANDRU P Salcuta Causeni Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1625557433446 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Reparatia acoperisului primariei din s. Salcuta, R. Causeni În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/688/21;
03D-609-21 26/08/2021 Joint Venture DAS OZEL SAG AMBUL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1619178945886 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea transportului sanitar conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/677/21;
03D-608-21 26/08/2021 Triumf-Motiv SRL Ministerul Afacerilor Interne Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1625223728522 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Achiziționarea insignelor și distincțiilor, pentru anul 2021 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/690/21;
03D-607-21 26/08/2021 PROTERRA GRUP SRL IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicala Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1623841597544 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Servicii de curăţenie şi igienizare În vigoare Descarcă Raportat 02/695/21;
03D-606-21 26/08/2021 CREDOPRIM SRL P Nisporeni Nisporeni Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1625816357621 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Achiziționarea produselor alimentare În vigoare Descarcă Raportat 02/704/21;
03D-605-21 26/08/2021 Verix-Grup SRL Administrația Națională a Penitenciarelor Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1622113082516 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Materiale de construcție În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/685/21;
03D-604-21 26/08/2021 Zepto SRL Primaria Tarigrad Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1618228391274 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Realizarea sistemului de iluminat public stradal din s. Tarigrad, etapa 3 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/715/21;
03D-603-21 25/08/2021 SIMCON-LUX LT Profil Sportiv nr.2 Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1625656772267 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Lucrări de reparaţie a acoperișului sălii de sport si a blocului de studii în Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil sportive nr.2 str. Alecu Russo 57 mun. Chişinău În vigoare Descarcă Raportat 02/683/21;

Pages