A A A
Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-254-22 27/05/2022 DEZFARMTEH SRL IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1651815800224 Contestație respinsă COP Dezinfectanți În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/295/22;
03D-253-22 27/05/2022 VOLTA Red-Nord SA Rezultatele procedurii RP COMPLET1 37/14/22 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP privind achiziționarea Cablu de putere prin procedura de achiziție licitație restrânsă În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/228/22;
03D-252-22 27/05/2022 IM GBG-MLD SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1641913557981 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziţionarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (repetat) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/234/22;
03D-251-22 27/05/2022 GETARCON GRUP SRL IMSP Centrul de Sanatate Bardar Ialoveni Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1647426299598 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Finalizare construcție sediu Centrul de Sănătate din Bardar În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/233/22;
03D-250-22 26/05/2022 Casabella Group SRL IM Centrul de Stomatologie Raional Soroca Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1647845664705 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrari de reparație în cabinetul chirurgical În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/224/22;
03D-249-22 26/05/2022 Danigasing SRL P Chirileni Ungheni Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1648473052817 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Reparația porțiunlor de drum locale în variantă albă s.Chirileni,r-ul Ungheni În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/227/22;
03D-248-22 26/05/2022 City Cons Group SRL P Zahoreni Orhei Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1647873538788 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Reparatia drumurilor locale s. Zahoreni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/225/22;
03D-247-22 23/05/2022 RODITAL- LUX DETS Buiucani Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1646831787836 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Produse igienice necesare instituțiilor de învățămînt subordonate DETS sectorul Buiucani pentru anul 2022 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/221/22;
03D-246-22 23/05/2022 IM GBG-MLD SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1640930785791 Contestație respinsă LP Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2022 (repetat) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/222/22;
03D-245-22 23/05/2022 Euro Light SRL P Mateuti Rezina Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1648448036682 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP ”Reparația Casei de Cultură din satul Mateuți, raionul Rezina” (instalații interioare de ventilare) PUBLICAT REPETAT În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/226/22;
03D-244-22 21/05/2022 Eurogalex Prim SRL Gimnaziul Slobozia Cremene Soroca Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1647257795546 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP REPARATIA CAPITALA A ACOPERISULUI În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/213/22;
03D-243-22 21/05/2022 Transport Systems SRL P Cricova Chisinau Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1646818520080 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Achiziționarea autospecialei pentru transportarea deșeurior menajere solide În vigoare Descarcă Raportat 02/216/22;
03D-242-22 21/05/2022 POLIMER SRL Internatul Psihoneurologic Badiceni Soroca Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1647337866044 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de reparații capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni mun. Soroca În vigoare Descarcă Raportat 02/219/22;
03D-241-22 21/05/2022 MANTICORA SRL IM Directia Reparatii si Constructii Drumuri Balti Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1647002403202 Contestație parțial admisă,Procedură parțial anulată COP Vopsea pentru marcaj rutier În vigoare Descarcă Executat 02/215/22;
03D-240-22 21/05/2022 LivartPrim SRL I.P.L.T. Vasile Vasilache Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1646826602857 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrări de reparație capitală a sălii festive a I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache" În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/217/22;
03D-239-22 21/05/2022 Transport Systems SRL Regia Transport Electric Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1645174947636 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Sticle și parbrize pentru troleibuze În vigoare Descarcă 02/211/22;
03D-238-22 21/05/2022 Pharmony SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1644240963764 Contestație respinsă LP Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/205/22;
03D-237-22 21/05/2022 ERICON SRL IMSP SR Ialoveni Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1645790049908 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere COP Dezinfectanți (biodistructivi) pentru anul 2022 În vigoare Descarcă Executat 02/208/22;
03D-236-22 20/05/2022 FCPC DataControl SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1637662036151 Contestație respinsă LP Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/294/22;
03D-235-22 20/05/2022 Constructiv Grup SRL Gimnaziul Pohoarna Soldanesti Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1646641539842 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrări de construcție a copertinelor la praguri și de reparație capitală a acoperișului la Blocul A în Gimnaziul Pohoarna În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/220/22;
03D-234-22 19/05/2022 CES CONSTRUCT SRL Apă-Canal Chișinău Documentația de atribuire DA COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1648112457306 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect LP Lucrări de construcții, reabilitări, reparații a rețelelor de apă și canalizare precum și construcțiilor aferente al S.A. „Apă-Canal Chișinău” în raza mun. Chișinău În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/218/22;
03D-233-22 19/05/2022 TRIOMAC AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRIIi Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1649847657587 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv COP ,,ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE”, PENTRU NECESITĂŢILE ARMATEI NAŢIONALE În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/303/22;
03D-232-22 19/05/2022 Pharmony SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1648821478095 Contestație respinsă LP Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2022 (repetat) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/214/22;
03D-231-22 18/05/2022 Zepto SRL P Sireti Straseni Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1634043960543 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Sireți și construcția unei stații PV cu capacitatea de 20 kW În vigoare Descarcă Executat 02/212/22;
03D-230-22 16/05/2022 IM GBG-MLD SRL P Chisinau Chisinau Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1644417815142 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată,Măsuri de remediere LP Echipamente anti-Covid-19 În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/202/22;
03D-229-22 16/05/2022 Alfa Electro Montaj Grup SRL IMSP Spitalul Clinic Republican Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1643359485286 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Lucrări de alimentare cu energie electrică 0,4 kV a stației de oxigen REPETAT În vigoare Descarcă Raportat 02/203/22;
03D-228-22 14/05/2022 IMUNOTEHNOMED IMSP Institutul Mamei si Copilului Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1642076039891 [”Contestație parțial admisă”, ”Procedura anulată”] LP Achiziționarea reactivilor și consumabilelor pentru laboratorul CSRGM În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/199/22;
03D-227-22 14/05/2022 GHESAR SRL Serviciul Tehnologii Informationale al MAI Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1643804772008 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Servicii de mentenanță şi dezvoltare a Sistemului informaţional automatizat „e-Cazier” În vigoare Descarcă Executat 02/200/22;
03D-226-22 14/05/2022 Rapid Link SRL IMSP SR Soldanesti Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1647616905740 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea unui generator electric de tip combustibil diesel În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/201/22;
03D-225-22 14/05/2022 Rosivid Construct SRL IMSP Institutul Medicina Urgenta Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1648137377223 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Lucrări de reparație exterioară a garajului IMSP IMU. În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/285/22;

Pages