A A A
Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-662-23 27/09/2023 IMCOMBINATUL DE CARNE NIVALI-PROD SRL Î.M. „APROVIZIONARE” Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1688991424853 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Produse alimentare pe perioada septembrie - decembrie al anului 2023, conform necesităților ÎM Aprovizionare În vigoare Descarcă 02/715/23;
03D-661-23 27/09/2023 ÎS Editorial-Poligrafică „Știința” Ministerul Educației Culturii și Cercetării Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1655128912912 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal În vigoare Descarcă 02/711/23;
03D-660-23 27/09/2023 Polimer Gaz Construcţii P Zabriceni Edinet Documentația de atribuire DA 10 - impunerea de clauze contractuale inechitabile sau excesive COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1687954914989 Contestație admisă,Procedura anulată LP Lucrări de construcție a stației de epurare 200 m3/zi din s.Zăbriceni, r.Edineț În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/721/23;
03D-659-23 27/09/2023 SA INLAC IMSP Spitalul Clinic Republican Documentația de atribuire DA COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1693829051649 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Produse alimentare pentru anul 2024, semestrul I În vigoare Descarcă 02/774/23;
03D-658-23 27/09/2023 Zepto SRL P Chetrosica Noua Edinet Rezultatele procedurii RP COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1693818031712 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv Achiziții de valoare mica Achiziționarea pilonilor și lămpilor cu panou solar pentru iluminat stradal În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/765/23;
03D-657-23 27/09/2023 ICS SOFTLINE INTERNATIONAL SRL Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1690188621864 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Echipament de telecomunicaţii În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/722/23;
03D-656-23 26/09/2023 SC PROFIPLAST SRL Agentia Servicii Publice Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1685349508657 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău În vigoare Descarcă 02/710/23;
03D-655-23 26/09/2023 ALARCON GROUP SRL IP Complex Educational Gimnaziu-Gradinita Negurenii Vechi Rezultatele procedurii RP 1.6 - Respingerea ofertei fără ca autoritatea contractantă să solicite clarificări referitoare la propunerea tehnică/prețul ofertat sau aprecierea incorectă a răspunsurilor la clarificări COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1690982882989 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Lucrari de reparatii a acoperisului cu tigla la IP Complex Educational Gimnaziu Gradinita Negurenii Vechi,s. Negurenii Vechi r-nul Ungheni În vigoare Descarcă 02/712/23;
03D-654-23 26/09/2023 Triumf-Motiv SRL Red Nord SA Rezultatele procedurii RP 3 Neinformarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire. Autoritatea contractantă nu a comunicat motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1689239211256 Contestație respinsă LP Achizitia sigiliilor unice identificabile În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/707/23;
03D-653-23 25/09/2023 MEDEFERENT GRUP SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA 12 - Publicarea documentației de atribuire incomplete (exemplu: F1 desfășurat) COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1692194527783 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază) (repetat nr. 1) În vigoare Descarcă 02/703/23;
03D-652-23 25/09/2023 Reniur-Cons SRL IMSP SR Floresti Rezultatele procedurii RP 2.3 - Ofertele altor participanți nu au fost însoțite de de garanția pentru ofertă, în cuantumul, fosrma și perioada de valabilitate solicitate în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1691735154109 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Lucrări de reparație la Secția Boli Infectioase etajul 2 la IMSP SR Floresti În vigoare Descarcă 02/708/23;
03D-651-23 22/09/2023 POLISERV-GRUP SRL IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1684316112789 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP ,,Lucrari de instalare a generatorului electric,, În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/696/23;
03D-650-23 22/09/2023 Posta Moldovei IS „Apă-Canal Chişinău” SA Rezultatele procedurii RP 4 Anularea fără temei legal a procedurii de achiziție COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1689311987245 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea serverilor poștale În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/698/23;
03D-649-23 22/09/2023 ÎI „Gamureac Alexandru” SRL P Hijdieni Glodeni Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1690869244087 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere COP Lucrări de reparații capitale: Amenajarea parcului central de odihnă din s.Hîjdieni, rl Glodeni În vigoare Descarcă Executat 02/704/23;
03D-648-23 22/09/2023 „Verluxcons” SRL P Magdacesti Criuleni Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare,RP 6 Altele COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1692086775694 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor la obiectul privind Construcția centrului cultural sportiv Dacia Măgdăcești-Mioveni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/702/23;
03D-647-23 22/09/2023 ALARCON GROUP SRL Gimnaziul „F. Angheli” Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1687761792803 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Реконструкция кровли гимназии им.Ф.Ангели в с.Гайдары АТО Гагаузия (Блок А; B; С) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/695/23;
03D-646-23 21/09/2023 Sud-Terra SRL Gimnaziul M Tanasoglo Chirsovo Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1687454392845 Contestație respinsă,Nerectificată LP Устройство шатровой кровли основного корпуса / Блок А и галереи / Блок Е În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/764/23;
03D-645-23 20/09/2023 Sprincean Marin P Hirtopul Mic Criuleni Rezultatele procedurii RP COMPLET4 MO 318-321(8824-8827) din 18.08.2023 Se restituie fără examinare în fond LP Loturi de pamint În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/748/23;
03D-644-23 20/09/2023 MAGDA SRL Agentia Servicii Publice Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1688367204959 LP Lucrări de reconstrucţie a imobilului amplasat în mun. Chişinău, str. Mesager, 5/5 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/700/23;
03D-643-23 20/09/2023 „GMC Engineering” SRL Termoelectrica SA Rezultatele procedurii RP 4 Anularea fără temei legal a procedurii de achiziție COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1688736554233 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea Pompelor de condens cu motoare electrice pentru turbina ПТ-80/100-13/130-1M nr.1. În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/701/23;
03D-642-23 19/09/2023 PROSPERUS-CONS SRL P Tigheci Leova Rezultatele procedurii RP COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1693907356056 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Majorarea puterii și conectarea CEF 12kW la Casa de Cultură din s.Tigheci, r-l Leova În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/767/23;
03D-641-23 19/09/2023 TRIOMAC IMSP Spitalul Clinic Republican Documentația de atribuire DA 5 Cerințe restrictive cu privire la specificații tehnice COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1692607827084 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Echipament informational și de Telecomunicații (inclusiv IP telefonie) pentru anul 2023 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/697/23;
03D-640-23 19/09/2023 Tetis International Co SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1684846980482 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP “Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază, partea II)” În vigoare Descarcă Executat 02/684/23;
03D-639-23 18/09/2023 EXIMOTOR SA MoldovaTransGaz SRL Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1688040571148 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Complex de sudare pentru montare pe șasi auto În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/682/23;
03D-638-23 18/09/2023 DUMIPARCK SRL Inspectoratul de Politie Hincesti Rezultatele procedurii RP COMPLET1 02/728/23 Se restituie fără examinare în fond LP Adjudecarea serviciilor de ridicare, transportare, depozitare și restituire a mijloacelor de transport În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/728/23;
03D-637-23 18/09/2023 „Vic Dar Com” SRL P Chirianca Straseni Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1693847928515 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica achiziţionarea Lucrarilor de reparatie la Casa de Cultura din s.Chirianca, r-ul Straseni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/763/23;
03D-636-23 15/09/2023 Editura „ Cartier” SRL Ministerul Educației Culturii și Cercetării Rezultatele procedurii RP 2.3 - Ofertele altor participanți nu au fost însoțite de de garanția pentru ofertă, în cuantumul, fosrma și perioada de valabilitate solicitate în documentația de atribuire,RP 3 Neinformarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire. Aut COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1655128912912 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/681/23;
03D-635-23 15/09/2023 KVM CONS SRL/Master-Construct SRL/KEDACONS SRL P Zubresti Straseni Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1691653106130 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect LP Lucrări construcție post pompieri voluntari din s. Zubrești, r-nul Strășeni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/735/23; 02/742/23; 02/747/23;
03D-634-23 15/09/2023 Comelec-lux SRL P Varzaresti Nisporeni Documentația de atribuire DA COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1693312291279 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect COP Iluminatul stradal s.Șendreni comuna Vărzarești str Ștefan cel Mare și str Boris Șimanovici În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/723/23;
03D-633-23 14/09/2023 ISAP Cantina Adolescenta-RC IP Liceul Teoretic Waldorf Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1675924149439 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Servicii de alimentarea copiilor din cadrul instituției de învățămînt IP LT”Waldorf”, perioada anului 2023 În vigoare Descarcă Executat 02/678/23;

Pages