A A A
Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-174-23 27/03/2023 Sigma VenMer SRL/Eurogalex Prim SRL IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/co COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1669637403054 Contestație respinsă LP Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/130/23; 02/138/23;
03D-173-23 27/03/2023 IM ORANGE MOLDOVA SA Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare,RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1665051907187 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Servere (unități de procesare) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/129/23;
03D-172-23 27/03/2023 TEHNOLIDER Intreprinderea de Stat Silvocinegetica Straseni IS Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1675685577203 Contestație respinsă COP Autoturism (camion) cu 7 locuri (platformă deschisă) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/144/23;
03D-171-23 27/03/2023 MVC-PRIM SRL/OLIMPUS-85 SRL Regia Transport Electric Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.3 - Ofertele altor participanți nu au fost însoțite de de garanția pentru ofertă, în cuantumul, fosrma și perioad COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1674048975602 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Linoleum cu șnur pentru transport În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/135/23; 02/140/23;
03D-170-23 24/03/2023 VIC RAPID Direcția regională Est Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1678179129342 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Piese de schimb pentru mijloace de transport În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/191/23;
03D-169-23 23/03/2023 Arta Zidarului SRL/Cimtermic SRL P Tomai Leova Rezultatele procedurii RP 1.4 Respingerea ofertei contestatorului întrucât aceasta nu a fost însoțită de garanția pentru ofertă, în cuantumul, forma și perioada de valabilitate în documentația de atribuire,RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai mul COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1673881988773 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Reconstrucția acoperișului, termoizolarea fațadelor și amenajarea teritoriului a Casei de Cultură din s. Tomai, r-ul Leova În vigoare Descarcă 02/125/23; 02/137/23;
03D-168-23 23/03/2023 MOLDTELECOM SA Inspectoratul pentru Protecția Mediului Rezultatele procedurii RP 2.8 - Formularele ofertei completate defectuos de către alți participanți COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1675935404726 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere COP Serviciilor de conectare la rețeaua Internet pentru anul 2023 În vigoare Descarcă 02/122/23;
03D-167-23 22/03/2023 DEZMED-CV SRL/DITA ESTFARM SRL/ICS FARMINA SRL/M-INTER-FARMA SA Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor; RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1669387189083 Contestație respinsă 02/120/23; 02/127/23; 02/128/23 LP Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2023 În vigoare Descarcă 02/118/23; 02/120/23; 02/127/23; 02/128/23;
03D-166-23 22/03/2023 Master-Construct SRL Serviciul de Protecție și Pază de Stat Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1674130021951 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Lucrări de reparații capitale pentru replanificarea imobilului din str. Colina Pușkin 19/1 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/172/23;
03D-165-23 21/03/2023 Drumuri Balti SA P Suri Drochia Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1674658598521 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Reparația drumurilor locale comuna Șuri, r-ul Drochia. În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/123/23;
03D-164-23 21/03/2023 IS SERVICII PAZA A MAI IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Rezultatele procedurii RP 6 Altele COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1675331643266 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Servicii de asigurare a securității și ordinii publice În vigoare Descarcă Executat 02/124/23;
03D-163-23 20/03/2023 DAAC HERMES SA Directia de Politie mun. Chisinau Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1674125849635 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect LP Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța Direcției de Poliție a mun. Chișinău În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/159/23;
03D-162-23 20/03/2023 OMNICOM Regia Transport Electric Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1675245014738 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Sistem de supraveghere video În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/143/23;
03D-161-23 20/03/2023 Bioenerg Construct SRL P Tomai Leova Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1673881988773 Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes LP Reconstrucția acoperișului, termoizolarea fațadelor și amenajarea teritoriului a Casei de Cultură din s. Tomai, r-ul Leova În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/136/23;
03D-160-23 20/03/2023 AMAGER-COM SRL/Viocris-Impex SRL Direcţia Generală Educaţie, Tineret si Sport Documentația de atribuire DA 5 Cerințe restrictive cu privire la specificații tehnice COMPLET3 02/112/23 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere Procedura negocieri fără publicare Fileu de pește neglazurat necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău, pentru perioada anului Februarie-mai 2023 În vigoare Descarcă 02/112/23; 02/116/23
03D-159-23 20/03/2023 Ideal Crisluci SRL P Corlateni Riscani Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1674029973326 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP LUCRARI DE PAVARE A TROTUARELOR În vigoare Descarcă 02/108/23;
03D-158-23 20/03/2023 Auto-International SRL Colegiul Pedagogic M Eminescu Soroca Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.3 - Ofertele altor participanți nu au fost însoțite de de garanția pentru ofertă, în cuantumul, fosrma și perioad COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1674631430621 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Procurarea cărbunelui marca AS(6-13)mm În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/115/23;
03D-157-23 20/03/2023 IM CIA TRANSELIT SA Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1676645849082 Contestație respinsă ,Nerectificată,Contestație depusă tardiv COP Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă a autovehiculelor (RCA) internă În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/156/23
03D-156-23 20/03/2023 Vanro Com SRL DETS Riscani Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1673274059092 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Servicii de reparație a sistemului de încălzire apeduct şi canalizare pentru instituțiile subordonate pe parcursul anului 2023 În vigoare Descarcă Executat 02/111/23;
03D-155-23 17/03/2023 GGA INTERNATIONAL GRUP SRL/Mercuriy Trade SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA 5 Cerințe restrictive cu privire la specificații tehnice,DA 8 - Lipsa unui răspuns clar, complet și fără ambiguități din partea autorității contractante, la solicitările de clarificări vizând prevederile DA COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1675849186887 Contestație parțial admisă 02/109/23,Contestație admisă 02/110/23,Măsuri de remediere LP Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească În vigoare Descarcă 02/109/23; 02/110/23;
03D-154-23 17/03/2023 AMAGER-COM SRL Direcţia Generală Educaţie, Tineret si Sport Rezultatele procedurii RP 4 Anularea fără temei legal a procedurii de achiziție COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1667908996861 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2023 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/105/23
03D-153-23 16/03/2023 Devastcom SRL P Tintareni Anenii Noi Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre RP 2.1.-Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1673287194030 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Sistemul de alimentare cu apă din satul Țînțăreni, raionul Anenii Noi. Branșamen În vigoare Descarcă Executat 02/103/23;
03D-152-23 16/03/2023 HABSEV GRUP/Atractiv Invest SRL P Cirnateni Causeni Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare,RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1674135959675 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Construcția parcului fotovoltaic de 300kw tip on-grid din s.Cîrnățeni r/l Căușeni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/107/23; 02/99/23;
03D-151-23 16/03/2023 IM GBG-MLD SRL/Intermed SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire, COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1662043153799 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani pentru anul 2022 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/104/23; 02/106/23;
03D-150-23 15/03/2023 Mega Nord Construct SRL Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1669127344589 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea repetată a lucrărilor de construcție a Platformei Industriale Multifuncționale Glodeni, inclusiv clădirea administrativă În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/101/23;
03D-149-23 15/03/2023 VATEL PRIM IMSP SR Causeni Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1673590850016 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere COP Reparația acoperișului secției Îngrijiri Cronice al IMSP Spitalul Raional Căușeni În vigoare Descarcă Raportat 02/94/23;
03D-148-23 15/03/2023 M&M Comert SRL/TEHNOLIDER/Euroest Grup SRL Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare ,RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe di COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1668607257859 Contestație parțial admisă - 02/92/23 ,,Contestație parțial admisă - 02/93/23 ,Măsuri de remediere LP Tehnica specializata pentru asigurarea activității IM „EXDRUPO” În vigoare Descarcă 02/92/23; 02/93/23; 02/96/23;
03D-147-23 14/03/2023 SC Foremcons SRL P Iezarenii Vechi Singerei Rezultatele procedurii RP 6 Altele COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1662630966733 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Sergiu Rădăuțan”din comuna Iezărenii Vechi, raionul Sângerei În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/91/23;
03D-146-23 14/03/2023 QUANTIS Eco SRL P Rediul Mare Donduseni Rezultatele procedurii RP 6 Altele COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1671697236876 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Reabilitarea și consolidarea Centrului comunitar ”Poienița copilăriei” din satul Rediul Mare pentru dezvoltarea durabilă a localității În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/158/23;
03D-145-23 14/03/2023 GEOCONSTRUCT Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI Rezultatele procedurii RP 6 Altele COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1674043725159 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Servicii de proiectare În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/150/23;

Pages