Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-225-24 16/04/2024 SPEEDQUAL COM SRL/Medalmir SRL P Ceadir Lunga UTA Gagauzia Rezultatele procedurii COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1707226144922 LP Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул. Сыртмача (от ул. Гоголя до конца) мун. Чадыр-Лунга În vigoare Descarcă 02/221/24; 02/233/24;
03D-224-24 16/04/2024 OXIVIT-MED Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1708012970456 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/215/24;
03D-223-24 15/04/2024 Trans Invest Group SRL Aparatul presedintelui raionului Straseni Documentația de atribuire DA 6 Criterii de atribuire. Factori de evaluare fără algoritm de calcul, cu algoritm de calcul, cu algoritm d calcul netransparent sau subiectiv COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1710491118867 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de reparație și intreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strașeni pe timp de primăvară, vară, toamnă în anul 2024 În vigoare Descarcă 02/218/24;
03D-222-24 15/04/2024 Gamureac Alexandru II CR Donduseni Rezultatele procedurii RP 3 Neinformarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire. Autoritatea contractantă nu a comunicat motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere,RP 4 Anularea fără temei legal a procedurii de achiziție COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1707377702229 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Intreținerea și reparația capitală a drumurilor locale din raionul Dondușeni pe anul 2024 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/209/24;
03D-221-24 15/04/2024 LINA-ING SRL P Baimaclia Causeni Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1709054482036 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Amenajarea spatiilor verzi in preajma riului Cearga din localitatea s.Baimaclia , r. Causeni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/238/24;
03D-220-24 15/04/2024 Emcom E&E SRL AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRIIi Rezultatele procedurii RP COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1708700765513 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Lucrări de construcție Utilități Edilitare „Tabăra Militară nr.136”, Alimentare cu energie electrică, Traseu Băcioi În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/289/24;
03D-219-24 15/04/2024 Medalmir SRL P Ceadir Lunga UTA Gagauzia Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1707227579029 Contestație admisă,Procedură parțial anulată,Măsuri de remediere LP Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул.Чкалова (от ул. Чкалова до пер. Гайдара) в мун. Чадыр-Лунга În vigoare Descarcă 02/234/24;
03D-218-24 12/04/2024 METALICA-ZUEV SRL Regia Transport Electric Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/co COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1706010560261 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Metal În vigoare Descarcă 02/203/24;
03D-217-24 12/04/2024 SC Foremcons SRL AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRIIi Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1706279648167 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Lucrări de construcție a două obiecte de infrastructură militară (1.1; 1.15), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2024-2025 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/272/24;
03D-216-24 12/04/2024 SAR MOLDCARGO SA Serviciul Vamal Rezultatele procedurii RP 6 Altele COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1709126252206 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Servicii de asigurare obligatorie auto (RCA) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/213/24;
03D-215-24 12/04/2024 DIGITAL STORE SRL Inspectoratul National de Probatiune Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1711625795077 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica servicii de reparare și întreținere a calculatoarelor, imprimantelor și a mașinilor de birou și a pieselor de schimb destinate calculatoarelor, imprimantelor și a mașinilor de birou, echipament de rețea În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/287/24;
03D-214-24 12/04/2024 EMPIRE BUILDING COMPANY SRL IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni Rezultatele procedurii RP 1.12 - Respingerea ofertei contestatorului pe motivul completării defectuoase a formularelor ofertei COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1708956852102 Contestație admisă,Procedură parțial anulată COP ,,Reparația sediului Centrului de Sanatate Grozești” În vigoare Descarcă 02/208/24;
03D-213-24 12/04/2024 CABLECOM SRL IM REI LUMTEH Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1707314660858 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Cabluri SIP În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/214/24;
03D-212-24 11/04/2024 PREMIUM SECURITY GROUP SRL STEFAN VODA-GAZ SRL Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1709108909591 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea servicii pază fizică În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/201/24;
03D-211-24 11/04/2024 FORS-COMPUTER SRL Agentia Servicii Publice Documentația de atribuire DA 5 Cerințe restrictive cu privire la specificații tehnice COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1709541694490 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Imprimante și dispozitive multifuncționale (Multi Functional Unit) În vigoare Descarcă 02/200/24;
03D-210-24 10/04/2024 Emcom E&E SRL Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1700123614465 Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes LP Restaurare și reabilitare a imobilului cu nr. cadastral 0100521.431.13, clădirea fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/262/24;
03D-209-24 10/04/2024 Safe Technology SRL/FORS-COMPUTER SRL Serviciul Tehnologii Informationale al MAI Documentația de atribuire DA 3.1 - Cerințe restrictive cu privire la criterii de calificare/selecție referitoare la experienșa similară,DA 5 Cerințe restrictive cu privire la specificații tehnice,DA 6 Criterii de atribuire. Factori de evaluare fără algoritm de calcul, cu alg COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1709810599772 Contestație parțial admisă-02/198/24, 02/212/24 ,Măsuri de remediere LP Modernizarea posturilor de supraveghere a circulației rutiere În vigoare Descarcă 02/198/24; 02/212/24;
03D-208-24 10/04/2024 Alfa Electro Montaj Grup SRL IMSP Institutul Medicina Urgenta Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1707479020890 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrări de instalare a generatorului electric de 400 kVA - REPETAT În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/207/24;
03D-207-24 09/04/2024 Trans Invest Group SRL CR Nisporeni Rezultatele procedurii RP 4 Anularea fără temei legal a procedurii de achiziție COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1705313170885 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Servicii de întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2024 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/210/24;
03D-206-24 09/04/2024 Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare ÎS Red Nord SA Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1704841511737 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect LP Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/257/24;
03D-205-24 09/04/2024 Universcom SA Chisinau-gaz SRL Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1701436760452 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/193/24;
03D-204-24 09/04/2024 NOUCONST Termoelectrica SA Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1704971942354 Contestație parțial admisă,Procedură parțial anulată,Măsuri de remediere LP Lucrări de restabilire a betonului asfaltic (la solicitare). În vigoare Descarcă 02/176/24;
03D-203-24 08/04/2024 Vento Retail SRL ÎM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți" Rezultatele procedurii RP 6 Altele COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1707901364058 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Combustibili În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/181/24;
03D-202-24 08/04/2024 Medglobalfarm SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1688737482574 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea III) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/152/24;
03D-201-24 08/04/2024 Plastfer SRL P Cimislia Cimislia Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1707161700998 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Peleților din lemn În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/190/24;
03D-199-24/R 08/04/2024 VSN-Cons SRL Prodomus SRL QUANTIS ECO SRL Eurostil Construct SRL VSN CONS SRL IMSP Institutul Oncologic Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1703237949381 Contestație admisă,Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Achiziționarea lucrărilor de resistematizare a încăperilor a blocului operațional de la etajul 8 din cadrul IMSP Institutul Oncologic În vigoare Descarcă 02/179/24; 02/188/24; 02/194/24; 02/195/24; 02/196/24;
03D-200-24 05/04/2024 Danstar Evolution SRL/ENEIA-GRUP SRL IMSP SCM Sfinta Treime Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare ,RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe di COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1703071218654 Contestație respinsă-02/177/24 ,Contestația neîntemeiată,Contestație parțial admisă-02/187/24 ,Măsuri de remediere LP Lucrari de replanificarea încăperilor clădirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM SF TREIME, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11/1 (repetat) În vigoare Descarcă Raportat 02/177/24; 02/187/24;
03D-199-24 05/04/2024 VSN-Cons SRL/Prodomus SRL/QUANTIS ECO SRL/Eurostil Construct SRL/VSN CONS SRL IMSP Institutul Oncologic Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare ,RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe di COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1703237949381 Contestație parțial admisă-02/179/24 ,Contestație parțial admisă-02/188/24 ,Contestație parțial admisă-02/194/24 ,Contestație admisă-02/195/24 ,Măsuri de remediere LP Achiziționarea lucrărilor de resistematizare a încăperilor a blocului operațional de la etajul 8 din cadrul IMSP Institutul Oncologic În vigoare Descarcă Raportat 02/179/24; 02/188/24; 02/194/24; 02/195/24; 02/196/24;
03D-198-24 05/04/2024 PONTEM.X SRL Liceul Teoretic Constantin Stere Soroca Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1705048691403 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Servicii de alimentare a elevilor claselor I-IV În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/261/24;
03D-197-24 05/04/2024 Nova Nivel Grup SRL Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1707747240537 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Servicii de întreținere a spațiilor verzi din Campusul studențesc și Blocul didactic central În vigoare Descarcă 02/205/24;

Pages