A A A
Nr. deciziei Elementele contestației Data deciziei Contestatar Autoritatea contractantă Obiectul contestației Decizia Complet Nr procedurii Tip procedură Obiectul achiziției Statut decizie
03D-6-17 DA 1 Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice
DA 2 Criterii de atribuire şi factori de evaluare fără algoritm de calcul, cu algoritm de calcul netransparent sau subiectiv
09/25/2017 SA ”Eximotor” Î.M. ”Parcul Urban de Autobuze” Documentația de atribuire PDF icon 03d-6-17.pdf completul nr.4 344/17 LP Privind procurarea autobuzelor În vigoare
03D-7-17 RP 2 Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă
RP 6  În comunicarea privind rezultatul procedurii, autoritatea contractantă nu a precizat motivele de respingere a ofertei
09/25/2017 S.A. ”Feraru-S” Primăria Strășeni Rezultatele procedurii PDF icon decizie_nr._03d-7-17.pdf completul nr.2 17/02698 Privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare din sectorul locativ mărginit de străzile T.Ciorbă, Frunze, I.Creangă, S.Lazo și din sectoarele ”Podiș” și ”Aleea Plopilor” în mun. Strășeni În vigoare
03D-5-17 RP 2 Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă 09/22/2017 Gamaplast SRL Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Național Rezultatele procedurii PDF icon decizie_nr._03d-5-17.pdf 4 1358-op/17 Cererea ofertelor de pret lucrări de reparație a fațadei blocului administrativ al Centrului În vigoare
03D-4-17 RP 2 Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă 09/19/2017 S.A. ”Faur-constructor” IMSP Spitalul Raional Glodeni Documentația de atribuire PDF icon decizie_03d-4-17.pdf completul nr.3 17/02790 COP În vigoare
03D-3-17 DA 3 Menţionarea în cadrul documentaţiei de atribuire a unor denumiri de tehnologii, produse, mărci, producători, fără a se utiliza sintagma "sau echivalent" 09/19/2017 Î.M. ”Accent Electronic” Judecătoria Ungheni Documentația de atribuire PDF icon decizie_03d-3-17.pdf completul nr.3 1594-op/17 COP În vigoare
03D-2/17 RP 2 Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă 09/12/2017 FPC ”Decebal Impex” SRL Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor Rezultatele procedurii PDF icon 03d-2-17.pdf completul r.2 17/02374 licitație publică Achiziționarea testelor de diagnostic pentru influența aviară În vigoare
03D-1/17 RP 2 Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă 09/08/2017 SRL Alternosfera Universitatea Tehnică din Moldova Rezultatele procedurii PDF icon 03d-1-17.pdf completul nr.1 17/02326 LPLicitație publică Materiale electrice În vigoare

Pages