A A A

Lista candidaţilor care au promovat etapele concursului

Lista

candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la

proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 

Nr.

  Funcția vacantă / Numele, prenumele candidatului

Specialist principal, Direcția administrativ - financiară

1.

Volcovschi Marina

 

 

 

Proba scrisă se va desfășura la data 22.08.2023, ora  10:00, sala de ședințe, etajul 4, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,  Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.

Share: