A A A

Reprezentanții ANSC au participat la seminarul de instruire privind achizițiile durabile din Republica Moldova

Published on: Tue, 11/14/2023 - 10:11

Șefa Direcției administrativ-financiare, Victoria Cojocaru, însoțită de Lorina Gortolomei, consultant principal din cadrul Direcției juridice, în cadrul Agenției Naționale pentru Soluționrea Contestațiilor, au participat la 08 noiembrie curent, la un seminar de instruire privind achizițiile durabile în Republica Moldova, organizat de Agenția Achiziții Publice.

   Agenda training-ului a cuprins aspecte importante, precum ar fi:

 

 - locul achizițiilor publice durabile în sistemul achizițiilor publice al Republicii Moldova, situația actuală, prevederi legale;

 

- importanța evenimentelor de consolidare a capacității, a materialelor de comunicare și instruire pentru promovarea achizițiilor publice durabile; 

- rolul etichetelor de mediu în achiziții publice durabile: focus pe eticheta ecologică de tip I;

- prezentarea rezultatelor prioritizării și a studiului de piață pentru produsele cu criterii durabile.

     Seminarul a fost desfășurat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) în cadrul proiectului de promovare a achizițiilor publice durabile al acțiunii EU4 Environment.

Share: