Nr. Inregistrare contestatie la ANSC Data intrare Număr de ieșire Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestației Nr. Procedurii Tip procedura Obiectul Achiziției STATUS COMPLET
02/121/17 22/11/2017 01-08/61 ACVAPROIECT IS P Ghidighici Chisinau Rezultatele procedurii 17/02147 COP Servicii de proiectare a rețelei magistrale de canalizare menajer-fecaloide Decizie adoptată COMPLET4
02/120/17 22/11/2017 01 SPERANTA-PF-COM Parcul Urban de Autobuze IM Rezultatele procedurii 400/17 LP Autobuze Decizie adoptată COMPLET2
02/119/17 21/11/2017 Decebal Impex Asociatia Curativ Sanatoriala si de Recuperare a Cancelariei de Stat Documentația de atribuire 455/17 LP Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Decizie adoptată COMPLET4
02/118/17 21/11/2017 RAPID LINK IMSP SR Cahul Rezultatele procedurii 17/03715 LP Motoare, generatoare Decizie adoptată COMPLET1
02/117/17 21/11/2017 Sc Poliserv Grup IMSP SR Cahul Rezultatele procedurii 17/03715 LP Motoare, generatoare Decizie adoptată COMPLET1
02/116/17 21/11/2017 POLISERV-GRUP IMSP SR Cahul Rezultatele procedurii 17/03715 LP Motoare, generatoare Decizie adoptată COMPLET1
02/115/17 20/11/2017 43-17 MOLDAN-SERVICE SRL IMSP SCM 1 Documentația de atribuire 17/04107 COP Piese de schimb, consumabile Decizie adoptată COMPLET4
02/114/17 20/11/2017 11/11 Foremcons Agentia de Dezvoltare Regionala Nord Rezultatele procedurii 17/03351 LP Sisteme de alimentare cu apa si canalizare din lunca riului Prut Decizie adoptată COMPLET1
02/113/17 20/11/2017 265 BASS SYSTEMS SRL Ministerul Afacerilor Interne Documentația de atribuire 17/03918 LP Thnica de calcul si accesorii pentri IGP Retrasă COMPLET2
02/112/17 20/11/2017 SC Promo Solutii SRL IMSP SR Cahul Rezultatele procedurii 17/03715 LP Generator de energie electrica Decizie adoptată COMPLET1
02/111/17 17/11/2017 24 VIVANTIS PLUS P Hirtopul Mare Criuleni Rezultatele procedurii 1938-op/17 COP Lucrari de constructie a gardului la gradinita de copii c. Hîrtopul Mare, r-ul Criuleni Decizie adoptată COMPLET3
02/110/17 16/11/2017 001 ZIVUR Gimnaziu Pohrebeni Orhei Rezultatele procedurii 1944-op/17 COP Lucrări de reparație la Gimnaziul Pohrebeni Decizie adoptată COMPLET4
02/109/17 16/11/2017 6538 SC Conest SA Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Rezultatele procedurii 17/03 LP Construcția apeductului magistral Leova Nu ține de competența ANSC COMPLET1
02/108/17 15/11/2017 Regal Construction CR Straseni Rezultatele procedurii 17/03597 COP Lucrări Decizie adoptată COMPLET2
02/107/17 15/11/2017 21/7 Medpunkt SRL IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail Rezultatele procedurii 17/02978 LP Echipamente medicale din cadrul pr. de grant Decizie adoptată COMPLET2
02/106/17 15/11/2017 Aproservice X SRL Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare Rezultatele procedurii 1886-op/17 COP Consumable si piese de schimb pentru sistemul digital de tipar Decizie adoptată COMPLET4
02/105/17 15/11/2017 2/11 Profmarket Prim SRL Ministerul Afacerilor Interne Rezultatele procedurii 17/03599 LP Lucrări de renovare a sălii de ședințe Decizie adoptată COMPLET3
02/104/17 15/11/2017 Accent Electronic SA Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu Rezultatele procedurii 17/03863 COP Achiziționarea servere Decizie adoptată COMPLET3
02/103/17 14/11/2017 EXIMOTOR SA Regia Autosalubritate IM Documentația de atribuire 431/17 LP Vehicul pentru transportul deșeurilor menajere solide Retrasă COMPLET3
02/102/17 14/11/2017 192-17 Romedcom SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire 17/03877 LP Achizițiionare ultrasonograf Cardiac și Vascular Decizie adoptată COMPLET1

Pages