Filtre

Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-775-19 13/12/2019 Terra Facility SRL/PROTERRA GRUP SRL Agentia Servicii Publice Documentația de atribuire 888 COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1574942128540 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect LP Servicii de curățenie pentru anul 2020 În vigoare Descarcă 02/949/19; 02/951/19;
03D-774-19 13/12/2019 PONTEM.X SRL DETS Botanica Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1569999083937 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare subordonate DETS Botanica pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020. În vigoare Descarcă 02/889/19;
03D-773-19 13/12/2019 ARAMA R SRL Procuratura Generala Rezultatele procedurii RP 8 - Altele COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1572354659648 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Mobilier de birou În vigoare Descarcă 02/941/19;
03D-772-19 13/12/2019 Nandos SRL IMSP SCM 1 Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice,DA 7 - Nedivizarea achiziţiei pe loturi, în cazul produselor/lucrărilor similare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1574162371694 Contestație admisă,Procedura anulată COP Servicii de spălare și închiriere a lengeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2020 În vigoare Descarcă 02/902/19;
03D-771-19 13/12/2019 Nandos SRL IMSP Spitalul Clinic Republican Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice,DA 7 - Nedivizarea achiziţiei pe loturi, în cazul produselor/lucrărilor similare COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1572600655873 Contestație admisă,Procedura anulată LP Servicii de spălare, dezinfecţie, uscare şi călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical) pentru anul 2020 În vigoare Descarcă 02/901/19;
03D-770-19 13/12/2019 Reniur-Cons SRL Centrul de Recuperare Speranta Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1573140828234 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrari de reparație capitală În vigoare Descarcă 02/938/19;
03D-769-19 13/12/2019 VladconGrup SRL/TERMOSISTEM SRL Su-Canal Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1567579775815 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Реконструкция сетей водопровода и канализации района Геофизика в м. Комрат În vigoare Descarcă 02/910/19; 02/911/19;
03D-768-19 13/12/2019 SV-MOTOGRUP Intreprinderea Silvocinegetica Manta V Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1574070164354 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Tractor cu mecanizm de curoțare lamă buldozer În vigoare Descarcă 02/905/19;
03D-767-19 13/12/2019 Deleu-Delev II Directia Cultura a Consiliului Municipal Chisinau Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1571904952036 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Cărţi de bibliotecă În vigoare Descarcă Raportat 02/924/19;
03D-766-19 13/12/2019 Entegra Plus SRL Inspectoratul National de Probatiune Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1574063416034 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Sistem integrat de sonorizare, conferință wireless și traducere simultană, distribuție semnal audio și video În vigoare Descarcă 02/916/19;
03D-765-19 13/12/2019 ANAGRAMA-GRUP SRL Ministerul Afacerilor Interne Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1571725364074 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului de studii În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/906/19;
03D-764-19 12/12/2019 Entegra Plus SRL Ministerul Justitiei Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1572502295990 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Sistemului integrat de conferință, sonorizare cu distribuție semnal audio și video În vigoare Descarcă 02/899/19;
03D-763-19 11/12/2019 ECOCHIMIE SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET4 19/00105 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Achiziționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2020 În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/881/19;
03D-762-19 11/12/2019 NICANAS SRL/Cimtermic SRL P Ceadir Lunga UTA Gagauzia Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1572423987186 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată,Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Ремонт в детских садах În vigoare Descarcă Raportat 02/890/19; 02/891/19;
03D-761-19 11/12/2019 ECOCHIMIE SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice,DA 2 - Criterii de atribuire şi factori de evaluare fără algoritm de calcul, cu algoritm de calcul netransparent sau subiectiv ,DA 8 - Altele COMPLET3 19/00107 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea de consumabile pentru laboratorul de catetirism cardiac și angiografie necesare pentru 2020, conform necesităților IMSP Institutul de Cardeologie În vigoare Descarcă 02/882/19;
03D-760-19 11/12/2019 OLIMPUS-85 SRL Administrația Națională a Penitenciarelor Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1571223947421 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Materiale de construcție (suplimentar) În vigoare Descarcă Raportat 02/886/19;
03D-759-19 11/12/2019 Aproservice X SRL IMSP AMT Buiucani Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1573578811947 Contestație parțial admisă,Procedura anulată COP Achiziționarea tehnicii de calcul În vigoare Descarcă 02/880/19;
03D-758-19 11/12/2019 EXIMOTOR SA I.M. Regia Autosalubritate Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1569501391443 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Containere din oțel pentru colectarea deșeurilor menajere solide cu capac În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/896/19;
03D-757-19 11/12/2019 ECOCHIMIE SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA 8 - Altele COMPLET3 19/00106 Contestație respinsă,Contestația neconformă/lipsită de obiect LP Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2020 În vigoare Descarcă 02/884/19;
03D-756-19 11/12/2019 Nandos SRL IMSP Institutul de Cardiologie Documentația de atribuire [] COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1574850188099 Contestație respinsă,Contestația neconformă/lipsită de obiect COP Servicii de spălare și închiriere a lingeriei În vigoare Descarcă 02/939/19;
03D-755-19 11/12/2019 Starnet Solutii SRL Directia Cultura a Consiliului Municipal Chisinau Rezultatele procedurii [] COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1574864784091 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Servicii de internet pentru Direcția Cultură a Primariei Mun.Chisinau și subdiviziunele sale pentru a.2020 În vigoare Descarcă 02/952/19;
03D-754-19 11/12/2019 Baguette SRL DETS Botanica Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1569178604416 Contestație admisă,Procedura anulată LP Diverse produse alimentare În vigoare Descarcă 02/885/19;
03D-753-19 10/12/2019 Reniur-Cons SRL Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1567146180677 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Reparația complexului sportiv din or. Vatra, mun. Chișinău În vigoare Descarcă 02/875/19;
03D-752-19 10/12/2019 Millinertex SRL AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRIIi Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1571399417089 Contestație admisă,Procedura anulată LP ECHIPAMENT MILITAR (MATERIALE, TEXTILE ŞI ARTICOLE CONEXE), PENTRU NECESITĂŢILE ARMATEI NAŢIONALE ÎN ANUL 2019 În vigoare Descarcă 02/878/19;
03D-751-19 10/12/2019 SV-MOTOGRUP P Ciuciuleni Hincesti Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice,DA 3 - Menţionarea în cadrul documentaţiei de atribuire a unor denumiri de tehnologii, produse, mărci, producători, fără a se utiliza sintagma / COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1573741685537 Contestație parțial admisă,Procedura anulată COP Procurarea tractorului cu mecanism de curățire și remorcă În vigoare Descarcă 02/888/19;
03D-750-19 09/12/2019 Floreni SRL Administrația Națională a Penitenciarelor Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1570511253963 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Diverse produse alimentare (carne-carcase de pui broiler, slănină de porc, pește ”Merlan Albastru”, pește ”Merluciu”) În vigoare Descarcă 02/912/19;
03D-749-19 09/12/2019 Eco Evolution SRL/LUMGRUPMAS SRL/Euro Light SRL P Ungheni Ungheni Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1566569535192 Contestație admisă-Eco Evolution SRL,Procedura anulată,Contestație respinsă-LUMGRUPMAS SRL/Euro Light SRL COP Corpuri de iluminat stradal În vigoare Descarcă 02/883/19; 02/894/19; 02/898/19;
03D-748-19 09/12/2019 LISNIC GRUP Inspectoratul National de Probatiune Rezultatele procedurii [] COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1573827468923 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv COP Camere video de securitate (sistem de detecție facial) În vigoare Descarcă 02/946/19;
03D-747-19 09/12/2019 Aproservice X SRL Secretariatul Parlamentului RM Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1571816308003 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Echipament IT În vigoare Descarcă 02/908/19;
03D-746-19 06/12/2019 SV-MOTOGRUP Institutul de Cercetari pentru Culturile de Cimp Selectia Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1574333222109 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect COP Tractor pentru parcele mici În vigoare Descarcă 02/904/19;

Pages