A A A

Filtre

Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-505-19 12/08/2019 Media Security SRL Agentia Servicii Publice Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1559570175149 Contestație parțial admisă,Procedura anulată Achiziții de valoare mica Servicii de mentenanță a instalației automate de stingere cu gaze (CO2) a incendiilor în încăperile arhivelor CM nr. 4 din mun. Chișinău, bd. Decebal, 6 În vigoare Descarcă 02/565/19;
03D-504-19 09/08/2019 ISAP Cantina Adolescenta Liceul Teoretic cu Profil Sportiv n2 Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 8 - Altele COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1553871571824 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Servicii alimentare 2019 În vigoare Descarcă Raportat 02/557/19;
03D-503-19 09/08/2019 IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL Centrul pentru Achizitii Publice in Sanatate Rezultatele procedurii RP 8 - Altele COMPLET4 19/00018 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2019 În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/548/19;
03D-502-19 09/08/2019 NOVATEC-AG SRL Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale Orhei Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1562748625627 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Echipament informatic În vigoare Descarcă Raportat 02/561/19;
03D-501-19 09/08/2019 IMUNOTEHNOMED CR Glodeni Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice,DA 3 - Menţionarea în cadrul documentaţiei de atribuire a unor denumiri de tehnologii, produse, mărci, producători, fără a se utiliza sintagma / COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1562757405792 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Aparat radiologic mobil În vigoare Descarcă Raportat 02/552/19;
03D-500-19 09/08/2019 VAMELIDAS - NORD IMSP SR Falesti Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1561556877249 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Lucrărilor de reparație-Schimbarea timplariei la blocul curativ central a IMSP,,Spitalul raional Fălești,, În vigoare Descarcă Raportat 02/567/19;
03D-499-19 09/08/2019 Capital SRL P Radenii Vechi Ungheni Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1559808840964 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de construcție a sistemelor de canalizare și aprovizionare cu apă în satul Rădenii Vechi În vigoare Descarcă Raportat 02/551/19;
03D-498-19 09/08/2019 Capital SRL P Gratiesti Chisinau Rezultatele procedurii DA 3 - Menţionarea în cadrul documentaţiei de atribuire a unor denumiri de tehnologii, produse, mărci, producători, fără a se utiliza sintagma /sau echivalent/ COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1560441000910 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Implementarea măsurilor de eficiență energetică prin reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal în com. Grătiești, mun. Chișinău În vigoare Descarcă 02/550/19;
03D-497-19 08/08/2019 Eurogalex Prim SRL Liceul Teoretic Ioan Voda Cahul Rezultatele procedurii RP 8 - Altele COMPLET1 MD-2019-07-23-000017-1 Contestație admisă,Procedura anulată Procedura negocieri fără publicare REPARATII INTERIOARE AL BLOCULUI NR 2 În vigoare Descarcă 02/603/19;
03D-496-19 07/08/2019 FCPC Data Control/Intermed SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 8 - Altele COMPLET4 19/00015 Contestație respinsă - FCPC Data Control SRL,Contestația neîntemeiată,Contestație parțial admisă- ntermed SRL,Măsuri de remediere LP achiziționarea centralizată a endoprotezelor conform necesităților IMSP pentru anul 2019 repetat II În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/544/19; 02/564/19;
03D-495-19 07/08/2019 Sarm SA Administrația Națională a Penitenciarelor Rezultatele procedurii RP 8 - Altele COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1553073087282 Contestație respinsă,''Imposibilitatea remedierii actului atacat''] LP Lenjerie de pat/echipament de protecție În vigoare Descarcă 02/583/19;
03D-494-19 07/08/2019 Eurogalex Prim SRL Liceul Teoretic Ioan Voda Cahul Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1561467261747 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrari de reparatie al blocului nr 2 Liceul Ioan Voda Cahul În vigoare Descarcă Raportat 02/563/19;
03D-493-19 06/08/2019 TERMOSISTEM SRL Su-Canal Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1556884339414 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Реконструкция главного канализационного коллектора мун. Комрат În vigoare Descarcă 02/612/19;
03D-492-19 06/08/2019 OZONTEH IMPEX SRL CR Drochia Documentația de atribuire [] COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1563970384901 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv COP Procurarea mijloacelor de transport specializate (tractor, utilaje) În vigoare Descarcă 02/620/19;
03D-491-19 06/08/2019 NAMS-NA SRL Internatul Psihoneurologic Brinzeni Edinet Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1557736758229 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Cărbune marca D În vigoare Descarcă 02/542/19;
03D-489-19 05/08/2019 Arsec SRL DETS Botanica Rezultatele procedurii RP 8 - Altele COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1559816757205 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Inventar moale conform necesităților IET subordonate DETS Botanica anul 2019 În vigoare Descarcă Raportat 02/540/19;
03D-490-19 05/08/2019 INTEXNAUCA SA Centrul Integrat de Pregatire pentru Aplicarea Legii al MAI Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1558337743099 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Servicii de elaborare a documentației de proiect și devize pentru rețelele tehnico-edilitare exterioare al obiectivului CIPAL al MAI. În vigoare Descarcă Raportat 02/536/19;
03D-488-19 05/08/2019 TOTAL GRAVURA Agentia Servicii Publice Rezultatele procedurii Se restituie fara examinare COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1562927596993 Se restituie fără examinare în fond COP Panouri informative, banere, logotipuri şi plăci de firmă În vigoare Descarcă 02/611/19;
03D-487-19 05/08/2019 Belmond Grup SRL IMSP Institutul Medicina Urgenta Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1559652625747 Contestație parțial admisă,Procedura anulată LP Tehnică de calcul pentru anul 2019 În vigoare Descarcă 02/535/19;
03D-486-19 05/08/2019 Milinertex SRL DETS Ciocana Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1560335413218 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Inventar moale pentru IET nr.198 str.I.Vieru, 5/2. În vigoare Descarcă Raportat 02/531/19;
03D-485-19 05/08/2019 Litera AVN SRL/Editura ARC/STIINTA ISEP Ministerul Culturii Rezultatele procedurii RP 4 - Modul de punctare/evaluare a ofertei contestatorului de către autoritatea contractantă COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1552394536412 Contestație parțial admisă,Procedura anulată LP Manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal Anulată de instanța de judecată Descarcă 02/513/19; 02/517/19; 02/519/19; 02/520/19;
03D-484-19 05/08/2019 AV-MACROCOM SRL Inspectoratul General al Politiei Documentația de atribuire DA 3 - Menţionarea în cadrul documentaţiei de atribuire a unor denumiri de tehnologii, produse, mărci, producători, fără a se utiliza sintagma /sau echivalent/ COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1562136282762 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Tehnică de calcul În vigoare Descarcă 02/596/19;
03D-483-19 02/08/2019 CANINDSPORT SRL Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv Documentația de atribuire DA 8 - Altele,RP 8 - Altele COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1559130905582 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Îmbrăcăminte sport În vigoare Descarcă 02/537/19;
03D-482-19 02/08/2019 Drostal SRL Primaria Mindic Rezultatele procedurii [] COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1561012647412 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Lucrari de alimentare cu apa,evacuarea apelor uzate din s.mindic r.Drochia (forarea sondei arteziene,apeduct -faza I) În vigoare Descarcă 02/597/19;
03D-481-19 02/08/2019 IM MASTER SYSTEMS SRL IMSP AMT Centru Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1561011045451 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect COP Echipament și accesorii pentru computer În vigoare Descarcă 02/582/19;
03D-480-19 02/08/2019 SCARTEH SRL P Magdacesti Criuleni Documentația de atribuire DA 8 - Altele COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1563516503135 Contestație respinsă, Ca rămasă fără obiect COP Forarea sondei artiziene în scopul aprovizionării cu apă a cartierului nou în s. Măgdăceşti , raionul Criuleni În vigoare Descarcă 02/593/19;
03D-479-19 02/08/2019 Dromas Cons SRL P Truseni Chisinau Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1557927256373 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrări de reparație capitală a străzii Drumul Vilelor din sat. Dumbrava comuna Trușeni În vigoare Descarcă 02/524/19;
03D-478-19 01/08/2019 DAAC System Integrator SRL Ministerul Finantelor Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1557901984253 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Tehnică de calcul În vigoare Descarcă Raportat 02/523/19;
03D-477-19 01/08/2019 ALEX GARDEN SRL Parcul Dendrariu IM Rezultatele procedurii [] COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1561979666411 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv COP Articole pentru irigare În vigoare Descarcă 02/591/19;
03D-476-19 31/07/2019 Atractiv Invest SRL Gimnaziul A. Grosu Dobrusa Soldanesti Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1560330368959 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de construcție: Sala sportivă a gimnaziului din sat.Dbrușa, r-ul Șoldănești În vigoare Descarcă Raportat 02/532/19;

Pages