A A A

Filtre

Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-28-19 18/01/2019 IM GRIFFIN GROUP SRL Serviciul Tehnologii Informationale al MAI Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 MD-2018-11-29-000079-1 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Achiziționarea serviciilor de curățenie, salubrizarea teritoriului În vigoare Descarcă Raportat 02/708/18;
03D-27-19 17/01/2019 IM GBG-MLD SRL/FCPC DataControl SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1544443946808 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix conform necesităților IMSP IMU și IMSP SCTO pentru anul 2019 În vigoare Descarcă Raportat 02/696/18; 02/703/18;
03D-26-19 17/01/2019 MOLDTELECOM SA Inspectoratul National de Probatiune Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 MD-1544445152921 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere COP Servicii de telefonie mobilă În vigoare Descarcă Raportat 02/6/19;
03D-25-19 16/01/2019 Forcon Plus SRL/Capital SRL P Gauzeni Soldanesti Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1543484151233 Forcon Plus SRL - Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere,Capital SRL - Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Reconstructia si modernizarea iluminatului stradal in s. Gauzeni În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/695/18; 02/697/18;
03D-24-19 16/01/2019 ACVAN PLUS SRL DETS Botanica Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1542887320901 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv COP Lucrări de reparație (ferestrelor) la LT Mircea cel Bătrîn În vigoare Descarcă 02/7/19;
03D-23-19 16/01/2019 TRIOMAC Centrul Militar Chișinău Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET1 MD-2018-11-28-000117-1 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Achizitionarea tehnicii de calcul În vigoare Descarcă Raportat 02/683/18;
03D-22-19 15/01/2019 CREDOPRIM SRL Penitenciarul 18 Branesti Orhei Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1542632319008 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată Neidentificată produse alimentare(lapte,brînză de vaci,unt) pe anul 2019 În vigoare Descarcă 02/707/18;
03D-21-19 14/01/2019 IM ORANGE MOLDOVA SA Centrul Comunicatii si Informatica al Marelui Stat Major Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 MD-2018-12-20-000100-1 Nu ține de competență Neidentificată Servicii de Telefonie Mobila În vigoare Descarcă 02/12/19;
03D-20-19 14/01/2019 Lifemed Group SRL IMSP CS Durlesti Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 MD-2018-12-20-000115-1 Nu ține de competență COP Reactivi, calibratori, materiale de control şi consumabile pentru analizatorul Mindray BC 3000 şi Coagulometrul CA-02, articole de ustensilă pentru anul 2019 În vigoare Descarcă 02/13/19;
03D-19-19 14/01/2019 AUGUSTELIFT SRL IMSP AMT Riscani Rezultatele procedurii RP 8 - Altele COMPLET3 MD-1544017993261 Contestație respinsă,Contestația neconformă LP Dispozitive de ridicare În vigoare Descarcă 02/11/19;
03D-18-19 14/01/2019 IM 5AQ INVEST SRL Directia de Politie mun. Chisinau Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1543586385862 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/37/19; 02/711/18;
03D-17-19 14/01/2019 Universcom SA IMSP Institutul Oncologic Rezultatele procedurii RP 8 - Altele COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1542119417579 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Inventar moale În vigoare Descarcă Raportat 02/680/18; 02/84/19;
03D-16-19 14/01/2019 IM ORANGE MOLDOVA SA Biroul National de Statistica Documentația de atribuire DA 2 - Criterii de atribuire şi factori de evaluare fără algoritm de calcul, cu algoritm de calcul netransparent sau subiectiv COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1544789493697 Contestație admisă,Procedura anulată COP Servicii de internet În vigoare Descarcă 02/699/18;
03D-15-19 11/01/2019 Giesena SRL Liceul Teoretic I Creanga Borceag Cahul Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1542361164674 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Termoizolarea fatadelor si scimbarii timplariei exterioare a cladirii gimnaziului "Ion Creanga",s. Borceag, r-l Cahul În vigoare Descarcă Raportat 02/694/18;
03D-14-19 10/01/2019 Aproservice X SRL Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica Rezultatele procedurii RP 5 - Modul de punctare/evaluare a ofertelor altor participanţi de către autoritatea contractantă COMPLET3 MD-2018-12-04-000010-1 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Tehnică de calcul În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/688/18;
03D-13-19 10/01/2019 Giesena SRL Universitatea de Stat din Comrat Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1542616560009 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere COP Работы по ремонту помещении в здании общежития университета În vigoare Descarcă Raportat 02/669/18;
03D-12-19 10/01/2019 PRIM-MOL SRL IMSP Spitalul Clinic Republican Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1543223835385 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Produselor alimentare pentru anul 2019 (lactate și pesmeți) În vigoare Descarcă 02/719/18;
03D-11-19 10/01/2019 CREDOPRIM SRL Liceul Teoretic Magdacesti Criuleni Rezultatele procedurii DA 7 - Nedivizarea achiziţiei pe loturi, în cazul produselor/lucrărilor similare,DA 4 - Lipsa unui răspuns clar, complet şi fără ambiguităţi din partea autorităţii contractante, la solicitările de clarificări vizând prevederile documentației de atribu COMPLET1 MD-2018-12-06-000195-1 Contestație admisă,Procedura anulată COP Produse alimentare pentru perioada 01.01.2019-31.05.2019 În vigoare Descarcă 02/690/18;
03D-10-19 10/01/2019 Mega Nord Construct SRL IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET3 18/04584 Contestație admisă,Procedura anulată LP Renovarea faţadelor clădirii în vederea termoizolării şi modernizării În vigoare Descarcă 02/604/18; 02/682/18;
03D-9-19 09/01/2019 Carnprodlux SRL P Balti Balti Rezultatele procedurii DA 8 - Altele COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1541667209305 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada semestrului I al a.2019, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți În vigoare Descarcă 02/692/18;
03D-8-19 09/01/2019 DAAC System Integrator Cancelaria de Stat Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1542698338278 Contestație admisă,Procedură parțial anulată LP Computere portabile (laptop-uri), calculatoare de birou (sistem PC All-in-one), multifuncționale În vigoare Descarcă 02/681/18;
03D-7-19 09/01/2019 Taira Com SRL Unitatea de Implementare a Proiectului de Constructie a Locuintelor pentru Paturile Socialmente Vulnerabile Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET2 MD-2018-11-26-000126-1 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor În vigoare Descarcă Raportat 02/684/18;
03D-6-19 04/01/2019 MEDEFERENT GRUP SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET4 18/04254 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Achiziţionarea produselor (substituent proteic) necesare tratamentului nutritiv al pacienţilor cu Fenilcetonurie în scopul realizării Programului Special în sănătate „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2019 În vigoare Descarcă 02/636/18; 02/726/18;
03D-5-19 04/01/2019 Posta Moldovei IS Universitatea de Stat Alecu Russo Balti Rezultatele procedurii RP 8 - Altele COMPLET2 MD-2018-11-13-000219-1 Contestație parțial admisă,Procedura anulată COP Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste În vigoare Descarcă 02/676/18;
03D-4-19 04/01/2019 CREDOPRIM SRL P Tuzara Calarasi Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 MD-2018-12-13-000087-1 Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes LP produse alimentare În vigoare Descarcă 02/1/19;
03D-3-19 03/01/2019 IM GBG-MLD SRL IMSP Policlinica Cancelariei de Stat RM Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1541066826010 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea dispozitivelor medicale În vigoare Descarcă 02/671/18;
03D-2-19 02/01/2019 OP MEDIA SECURITATE GRUP SRL Agentia Nationala Transport Auto Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1544540189646 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv COP servicii de paza În vigoare Descarcă 02/718/18;
03D-1-19 02/01/2019 Orange Moldova SA IMSP AMT Botanica Documentația de atribuire DA 3 - Menţionarea în cadrul documentaţiei de atribuire a unor denumiri de tehnologii, produse, mărci, producători, fără a se utiliza sintagma /sau echivalent/ COMPLET3 MD-2018-12-26-000098-1 Nu ține de competență LP Servicii de acces la rețeaua internet, IPTV și telefonie În vigoare Descarcă 02/722/18;

Pages