A A A

Filtre

Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-595-19 24/09/2019 Accent Electronic SA/BTS PRO SRL DETS Centru Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1565355896335 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere COP Tehnica de calcul pentru instituțiile din subordinea DETS Centru În vigoare Descarcă Raportat 02/705/19; 02/707/19;
03D-594-19 24/09/2019 NETSISTEM P Balti Balti Rezultatele procedurii [] COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1564664712710 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv COP (repetat) ”Extinderea rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălţi”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți În vigoare Descarcă 02/720/19;
03D-593-19 23/09/2019 Vanro Com SRL DETS Botanica Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1565180460104 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP LUCRĂRI DE REPARAȚIE ÎN CADRUL IET nr. 120, Gimnaziu nr. 31 subordonate DETS sectorul Botanic În vigoare Descarcă 02/674/19;
03D-592-19 20/09/2019 MICROCELL SRL P Balti Balti Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1562678682051 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea autogrederului cu accesorii, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți În vigoare Descarcă 02/678/19;
03D-591-19 20/09/2019 BTS PRO SRL Agenția Națională pentru Sănătate Publică Rezultatele procedurii RP 6 - În comunicarea privind rezultatul procedurii, autoritatea contractantă nu a precizat motivele de respingere a ofertei,RP 8 - Altele COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1564660409031 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Tehnica de calcul În vigoare Descarcă Raportat 02/708/19;
03D-590-19 20/09/2019 TRIOMAC Inspectoratul General al Politiei Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 8 - Altele COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1557237449466 Contestație respinsă,''Imposibilitatea remedierii actului atacat''] LP Tehnică de calcul, telefoane mobile, accesorii În vigoare Descarcă 02/681/19;
03D-589-19 19/09/2019 Bioenerg Construct SRL P Viisoara Edinet Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1565796102368 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Reparatia acoperisului si sistemei de incalzire a casei de cultura În vigoare Descarcă 02/685/19;
03D-588-19 19/09/2019 SC ARITAL-LUX SRL P Ungheni Ungheni Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1566569535192 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere COP Corpuri de iluminat stradal În vigoare Descarcă Raportat 02/677/19;
03D-587-19 18/09/2019 PROEUROCONSULT Liceul Teoretic A Puskin Ungheni Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1566291835102 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect LP Procurarea mobilierului si dotarilor pentru clasele de studii În vigoare Descarcă 02/679/19;
03D-586-19 18/09/2019 Vanro Com SRL Academia de Studii Economice Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 8 - Altele COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1563177218072 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere COP Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la CNC al ASEM În vigoare Descarcă Raportat 02/668/19;
03D-585-19 17/09/2019 ZILANT SA AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRIIi Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1563794998726 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Echipament militar (Fes de ”Fleece”), pentru necesităţile Armatei Naţionale în anul 2019 (în repetare) În vigoare Descarcă Raportat 02/676/19;
03D-584-19 17/09/2019 ECOLUX SRL IMSP Spitalul Clinic Republican Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1564036696950 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Filtre pentru sistemul de ventilare în sălile de operații pentru anul 2019 În vigoare Descarcă 02/670/19;
03D-583-19 16/09/2019 TRIOMAC IP Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi Documentația de atribuire [] COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1567422697810 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect COP Tehnica de calcul În vigoare Descarcă 02/703/19;
03D-582-19 16/09/2019 Salrom-Grup SRL Î.M. Servicii Comunal-Locative Orhei Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1565701261164 Se restituie fără examinare în fond LP Sare cu antiaglomerant și nisip de râu spălat și cernut pentru antiderapant În vigoare Descarcă 02/714/19;
03D-581-19 16/09/2019 TRIOMAC Ministerul Culturii Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice,DA 3 - Menţionarea în cadrul documentaţiei de atribuire a unor denumiri de tehnologii, produse, mărci, producători, fără a se utiliza sintagma / COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1566463759320 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Achiziționarea tehnicii de calcul și de birou În vigoare Descarcă Raportat 02/675/19;
03D-580-19 16/09/2019 Ortofix SRL/Ortofix SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile,RP 8 - Altele COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1552376601752 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționare centralizat a implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP pentru anul 2019 În vigoare Descarcă 02/649/19; 02/695/19;
03D-579-19 16/09/2019 FLERIXON SRL P Singereii Noi Singerei Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1563967393902 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Reparația drumului local în com.Sîngereii Noi În vigoare Descarcă raportat 02/688/19;
03D-578-19 13/09/2019 POPOZOGLO RA II IMSP Institutul Medicina Urgenta Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1561980997807 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Inventar Moale pentru anul 2019 În vigoare Descarcă Raportat 02/659/19;
03D-577-19 12/09/2019 Dina Cociug SRL Serviciul de Informatii si Securitate Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1562653864031 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv COP Climatizoare În vigoare Descarcă 02/686/19;
03D-576-19 12/09/2019 BTS PRO SRL Inspectoratul General al Politiei Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1562136282762 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Tehnică de calcul În vigoare Descarcă 02/663/19;
03D-575-19 12/09/2019 PIROTERM-SERVICE SRL IMSP SR Leova Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1564127897241 Contestație parțial admisă,Procedura anulată COP Cazan la gaz natural În vigoare Descarcă 02/662/19;
03D-574-19 12/09/2019 BTS PRO SRL IMSP CMF Balti Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1564141682502 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere COP Computere personale conform necesităţilor IMSP CMF Bălţi pentru anul 2019 În vigoare Descarcă Raportat 02/665/19;
03D-573-19 12/09/2019 AQUABUR-S SRL P Andrusul de Sus Cahul Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1563804974446 Contestație parțial admisă,Procedura anulată COP Construcția fîntînii arteziene, stației de clorinare și turnului de apă în s. Andrușul de Sus, r-ul Cahul În vigoare Descarcă 02/658/19;
03D-572-19 12/09/2019 IQ Fenster SRL Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu Rezultatele procedurii Valoare mică COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1565696983470 Se restituie fără examinare în fond COP Lucrări de schimbare a timplariilor din PVC la Catedrele Universitare În vigoare Descarcă 02/693/19;
03D-571-19 11/09/2019 II PADURET ALEXANDRU P Cainari Causeni Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1564511237433 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Reconstrucția acoperisului a Gradintei de copii nr.1 bloc ”B” orașul Căinari. Etapa II În vigoare Descarcă Raportat 02/667/19;
03D-570-19 11/09/2019 X-Service SRL Serviciul Fiscal de Stat Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1565875824189 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect LP Piese consumabile pentru aparatele multifuncționale În vigoare Descarcă 02/666/19;
03D-569-19 11/09/2019 Alexandru Paduret II P Caplani Stefan Voda Rezultatele procedurii Lipsită de interes COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1565597709714 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect COP Lucrari de alimentare cu gaze naturale la gradinita de copii din s. Caplani r-l Stefan Voda În vigoare Descarcă 02/691/19;
03D-568-19 11/09/2019 SC Foremcons SRL/IZODROMGAZ SRL P Radenii Vechi Ungheni Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1559808840964 Contestație respinsă 02/654/19, 02/655/19,Contestația neîntemeiată,Contestație admisă 02/600/19,Măsuri de remediere LP Lucrări de construcție a sistemelor de canalizare și aprovizionare cu apă în satul Rădenii Vechi În vigoare Descarcă Raportat 02/654/19; 02/655/19; 02/660/19;
03D-567-19 10/09/2019 Belmond Grup SRL Casa Nationala de Asigurari Sociale Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1566030153660 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Echipament şi accesorii pentru computer În vigoare Descarcă 02/698/19;
03D-566-19 10/09/2019 COMPANIA ALBINSTAL SRL Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1562766767076 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de reparație a fațadei Clinicii Universitare Stomatologice nr. 1 din str. Toma Ciorbă 42 În vigoare Descarcă Raportat 02/657/19;

Pages